Aktuellt

Är vi unika?

Caleo Omsorg tillhandahåller tillståndspliktiga stödboenden, VårBo och SolBo, med bemanning dygnet runt för ungdomar/unga vuxna i åldern 16–25 år med inriktning missbruk, kriminellt beteende, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och/eller kombination av ovanstående.

Läs mer »

Vi har nya kollegor!

Det är med stor glädje som vi välkomnar våra nya kollegor till Caleo Omsorg! Vi har fått förstärkning både i den fasta styrkan, samt inom

Läs mer »