Aktuellt

Vill du bli en del av Caleo Omsorg? 

CALEO OMSORG SÖKER EN SOCIONOM SOM VILL VARA DELAKTIG I UTVECKLINGEN AV VÅR JOUR- OCH FAMILJEHEMSVÅRD.

Du ska ha minst tre års erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård inom kommunal eller privat regi.

OM CALEO OMSORG
Caleo Omsorg bedriver konsulentstödd familjehemsvård riktad till barn, ungdomar och vuxna på uppdrag av socialtjänsten. Familjerna som vi samarbetar med får omfattande utbildning, regelbundet stöd, samt kvalificerad handledning av våra familjehemskonsulenter.

HANDLEDNING
Din allra viktigaste uppgift som familjehemskonsulent är att handleda och stötta de jour- och familjehem som har uppdrag från Caleo Omsorg. Du har regelbunden kontakt med familjehemmen för att ge stöd då det behövs. Att du kan erbjuda hög tillgänglighet för våra familjer är av stor vikt för att förhindra avbrott i placeringen.

REKRYTERING, UTREDNING OCH UTBILDNING
Som familjehemskonsulent är du också med och rekryterar, utreder och utbildar våra familjehem. Våra familjehemskonsulenter utbildas i Kälvestens halvstrukturerade djupintervju.
I familjernas utbildning använder vi oss av Socialstyrelsens material ”Ett hem att växa i”. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att rekrytera och utreda familjehem, samt att arbeta med utbildningsmaterialet.

Caleo Omsorg ser utbildning och handledning som en viktig del av verksamheten. Därför vill vi att du är intresserad av att bedriva ett fortlöpande utvecklings- och kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet i samarbete med resten av personalgruppen.

KONTAKT MED SOCIALTJÄNSTEN
Familjehemskonsulenten har också en viktig uppgift i samarbetet med och i förhållandet till kommunens handläggare. Arbetet innebär att du tar emot förfrågningar, gör matchningar med lämpliga familjer och kontinuerligt under placeringen har en dialog med handläggaren där du följer upp uppdraget.

KONTAKT
Karin Ribbing, verksamhetschef
070-786 51 11
karin@caleoomsorg.se

Caleo Omsorg tillhandahåller tillståndspliktiga stödboenden, VårBo och SolBo, med bemanning dygnet runt för ungdomar/unga vuxna i åldern 16–25 år med inriktning missbruk, kriminellt beteende, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och/eller kombination av ovanstående....

Vi utökar vår möjlighet till att ta emot klienter med skyddsbehov och/eller viljan att lämna en kriminell livsstil. På TryggBo finns det personal dygnet runt, årets alla dagar, med hög kompetens och förmåga att hjälpa och stötta klienten genom alla faser i en skyddsplacering. ...

Det är med stor glädje som vi välkomnar våra nya kollegor till Caleo Omsorg! Vi har fått förstärkning både i den fasta styrkan, samt inom öppenvården där vi utökar vår behandlarkompetens med ett flertal nya stjärnor!...