Trygga och individanpassade vårdlösningar

Tillfälliga eller långsiktiga lösningar

- Caleo Omsorg anpassar alltid insatsen efter klientens behov

Delaktighet, engagemang och helhetssyn

En vårdinsats hos Caleo Omsorg inkluderar stöd och hjälp med individuella behov. Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för den enskilde att bli en självständig och trygg individ.

Caleo Omsorgs personal har lång och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med klienter i utsatta situationer. I alla relationer agerar vi motiverande, inspirerande och målinriktat.

Delaktighet, engagemang och helhetssyn är en del av vår värdegrund!

Enkelt kan man uttrycka det, att på Caleo Omsorg gör vi mer av det som fungerar.

Varmt välkommen att kontakta oss på 08-25 85 50. Ett samtal räcker.

Aktuellt

Caleo Omsorg söker familjebehandlare

Om Caleo Omsorg Caleo Omsorg erbjuder trygga och individanpassade vårdlösningar sedan 2012. Vi bedriver bland annat konsulentstödd jour- och familjehemsvård, enskilda och samordnade behandlingsinsatser inom öppenvård och

Läs mer »

Är vi unika?

Caleo Omsorg tillhandahåller tillståndspliktiga stödboenden, VårBo och SolBo, med bemanning dygnet runt för ungdomar/unga vuxna i åldern 16–25 år med inriktning missbruk, kriminellt beteende, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och/eller kombination av ovanstående.

Läs mer »

Vi har nya kollegor!

Det är med stor glädje som vi välkomnar våra nya kollegor till Caleo Omsorg! Vi har fått förstärkning både i den fasta styrkan, samt inom

Läs mer »