Delaktighet, engagemang och helhetssyn

Vårt mål är att ge alla barn, ungdomar och klienter de bästa förutsättningarna till ett socialt fungerande liv, att kunna skapa ett självständigt liv utifrån sina egna villkor. 

Caleo Omsorgs personal har en lång och gedigen erfarenhet av arbete med individer i socialt utsatta situationer, med varierande behov. I alla relationer agerar vi motiverande, inspirerande och målinriktat – alltid med individens bästa i beaktande.

Delaktighet, engagemang och helhetssyn är en del av vår värdegrund, där tillit och förtroende utgör grundpelare.

Caleo Omsorg arbetar utifrån risk-behov och mottaglighetsprinciperna och på så vis garanterar vi att varje insats planeras och genomförs med individens behov i centrum.

Varmt välkommen att kontakta oss på 08-25 85 50