Stödboende Stockholm

Stödboenden i Stockholm med kranskommuner

Caleo Omsorg tillhandahåller tillståndspliktigt stödboende för barn och unga som kommit som ensamkommande, som tidigare varit placerade för social problematik eller som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation, i åldrarna 16 år till och med 20 år.

Caleo Omsorg erbjuder olika omsorgslösningar utifrån ungdomen/den unga vuxnas individuella behov, bemannade stödboenden, eller stödboende i träningslägenhet.

Caleo Omsorg erbjuder även stödboende för vuxna.

Ring eller mejla om du vill veta mer kring våra olika omsorgslösningar!

Caleo Omsorg tillhandahåller tillståndspliktigt stödboende för barn och unga som kommit som ensamkommande, som tidigare varit placerade för social problematik eller som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation, i åldrarna 16 år till och med 20 år.

Placeringsformen riktar sig till ungdomar/unga vuxna som bedöms kunna bo i ett eget boende med stödjande och pedagogiska insatser för att på sikt klara ett självständigt boende. Den kan även passa för dem som behöver ett boende efter en placering på behandlingshem eller i familjehem – som del i utslussning till eget ordnat boende.

Verksamheten bedrivs i enskilda lägenheter i Stockholm med kranskommuner.

Caleo Omsorgs personal ska under trygga former förbereda den unge för ett självständigt boende och ett välfungerande vuxenliv. Syftet med placeringen är att ungdomen/den unga vuxna efter avslutad insats ska uppnå de individuella målen enligt genomförandeplanen.

Personalen har bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med ovanstående målgrupper. Vi kan erbjuda behandlingspedagoger som bland annat arbetar utifrån 12-stegsmodellen, MI och lågaffektivt bemötande.

Har du frågor om stödboende i Stockholm?
Välkommen att kontakta oss

Tel: 08-25 85 50

Caleo Omsorg erbjuder: