Skyddat boende

Målgrupp

Caleo Omsorgs skyddade boenden erbjuder klienter tillfälligt boende när skyddsbehov finns. Målgruppen är dels personer som utsatts för hot, våld, förtryck eller hedersrelaterat våld, samt personer som vill lämna ett kriminellt gäng och/eller en kriminell livsstil och som behöver bo under skyddade former.

Placeringsformen bedrivs i skyddsklassade träningslägenheter med stöd av personal. Klienterna delar aldrig lägenhet. Om det förekommer medföljande barn kan vi erbjuda större bostäder med utökat stöd. Boendet hålls hemligt; adressen lämnas aldrig ut till utomstående.

Kontakt skyddat boende

E-post: info@caleoomsorg.se
Tel: 08-258550

Kompetent och erfaren personal

Vår personal har gedigen erfarenhet av bland annat socialt arbete, kriminologi och socialpedagogik. De har arbetat med våldsutsatta och hotade klienter inom olika sammanhang.

Vårt mål är att få individen att orka hela vägen genom insatsen

Säkerhetssamtal med ansvarig personal sker alltid vid inskrivning. Givetvis gör vi alltid riskbedömningar utifrån aktuell hotbild. Vi jobbar aktivt med motiverande samtal. Detta sammantaget skapar förutsättningar för att klienten ska orka ta sig igenom sitt förändringsarbete.

Våra boenden är placerade nära en storstad med goda kommunikationer, vilket minskar känslan av isolering. Överlag ska livet på våra skyddade boenden upplevas så normalt som möjligt.

Vill du ha mer information om skyddat boende?