Stödboende i träningslägenhet

Vi erbjuder stödboende i träningslägenhet

Placeringsformen, som vi kallar Satellit, riktar sig till ungdomar/unga vuxna som bedöms kunna bo i ett eget boende med stödjande och pedagogiska insatser för att på sikt klara ett självständigt boende. Den kan även passa för dem som behöver ett boende efter en placering på behandlingshem eller i familjehem – som del i utslussning till eget ordnat boende.

Med stöd från en kvalificerad kontaktperson erbjuds ungdomen/den unga vuxna att under trygga former förbereda sig för ett självständigt boende och ett välfungerande vuxenliv. Personer som beviljas stödboende i träningslägenhet bedöms kunna bo i ett eget boende och kan till stor del själva planera sin vardag och hantera situationer som uppstår med anpassat stöd från kontaktperson.

Har du frågor om stödboende i träningslägenhet? Välkommen att kontakta oss

Tel: 08-25 85 50

Vi har lång erfarenhet av stödboende i Stockholm

Verksamheten bedrivs i enskilda lägenheter i Stockholm med kranskommuner. Syftet med placeringen är att ungdomen/den unga vuxna efter avslutad insats ska uppnå de individuella målen enligt genomförandeplanen.

Alla våra kontaktpersoner har bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med ovanstående målgrupper. Vi kan erbjuda behandlingspedagoger som bland annat arbetar utifrån 12-stegsmodellen, MI och lågaffektivt bemötande.