Stödboende för vuxna

VuxBo – Stödboende för vuxna

Caleo Omsorg erbjuder stödboende för vuxna, VuxBo, med individuellt anpassat stöd, för åldrarna 21+. Verksamheten bedrivs i enskilda lägenheter i Vårberg (söder om Stockholm).

Verksamheten vänder sig till vuxna med behov av psykosocialt stöd. Insatserna är fokuserade på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tidigare missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Syftet är att öka klientens förutsättningar till att klara av ett framtida självständigt boende, ett självständigt liv, att kunna upprätthålla rutiner, sköta sin dagliga livsföring och att ägna sig åt en meningsfull sysselsättning.

Vid varje förfrågan görs en individuell bedömning utifrån omfattning av omsorgsstöd, samt matchning med kvalificerad kontaktperson.

Har du frågor om våra stödboenden för vuxna? Välkommen att kontakta oss

Tel: 08-25 85 50