Öppenvård

Öppenvård

Caleo Omsorg erbjuder enskilda och samordnade behandlingsinsatser inom öppenvård, samt för jour- och familjehemsplacerade barn.

 

  • Kvalificerad kontaktperson
  • Ungdomscoach/ungdomsbehandlare
  • Familjepedagogiska insatser/Familjebehandling
  • Föräldraträningsprogram
  • Intensiv och strukturerad öppenvård för barn, unga och deras familjer/nätverk
  • Kvalificerat stöd- och behandling till jour- och familjehemsplacerade barn
  • Umgängesstöd
  • Boendestöd

 

Insatserna kan utföras mer eller mindre intensivt och med hög flexibilitet så att det passar familjernas behov, exempelvis på kvällar, helger, uppsökande och ”hemma hos”. Vi har även möjlighet att utföra insatserna digitalt.

Delaktighet, engagemang och helhetssyn är en del av vår värdegrund!

Caleo Omsorg är gärna med från början och kan på uppdrag av socialtjänsten erbjuda kvalificerade och manualbaserade riskbedömningar och intensivutredningar i hemmet. Vi eftersträvar ett kollegialt arbetssätt med socialtjänsten och är gärna med och undersöker såväl behov som mottaglighet tillsammans med familjerna. Genom tät kontakt med socialtjänsten och andra vårdaktörer säkerställer vi att våra insatser passar den enskilda individen eller familjen.

Våra verksamheter har en hög tillgänglighet. Verksamheten är bemannad året runt varje dag – både på dagtid, eftermiddagar och kvällar.

What works, works!

Caleo Omsorgs sociala arbete vilar på en systemteoretisk grund och ett salutogent förhållningsätt, vilket skapar förutsättningar för att frigöra familjernas egna resurser och stödjer en positiv utveckling. Våra socialarbetare arbetar utifrån en tydlig värdegrund och hög professionalism. Vi anammar ett metodpluralistiskt synsätt där beprövade metoder och förändringsteorier används, utvärderas och följs upp systematiskt, vilket är grunden för en evidensbaserad praktik.

Enkelt kan man uttrycka det, att på Caleo Omsorg gör vi mer av det som fungerar!

 

Vi använder följande bedömningsstöd:

 

SAVRY

EARL V3

BBIC

HOME

ADAD

FREDA

 

Vi använder följande metoder/arbetssätt:

ART

MI

Lågaffektiv bemötande

Teckenekonomi

MOS

KBT

Vägvalet

Tryggare Barn

Har du frågor om vår öppenvård?

Välkommen att kontakta oss

Tel: 08-25 85 50