Synpunkter på vår verksamhet?

Vi vill gärna veta vad du tycker om oss!

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Genom att framföra synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag bidrar du till att vår verksamhet systematiskt förbättras.