Synpunkter & Klagomål

Vi vill gärna veta vad du tycker om oss!

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Genom att framföra synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag bidrar du till att vår verksamhet systematiskt förbättras.