Om Caleo Omsorg

Caleo Omsorg - ett omsorgsbolag i Stockholm

Caleo Omsorg har funnits sedan 2012. Initialt bedrev Caleo Omsorg konsultverksamhet inom jour- och familjehemsvård, samt tillhandahållande av träningslägenheter inom Stockholms län.

Verksamheten utvecklades succesivt, och sedan 2016 erbjuder vi tillståndspliktig stödboendeverksamhet samt träningslägenheter för ungdomar med varierande problematik och behov. Vi kallar dem SöderBo och SolBo. I dagsläget har vi tillstånd för 131 platser. I stadsdelen Sollentuna och i Stockholm city har vi även bemannade stödboenden där det finns personal dygnet runt

Caleo Omsorg kan även erbjuda öppenvårdsinsatser; så som kvalificerade kontaktpersoner, ungdomscoacher, familjepedagoger, familjebehandlare och umgängesstödjare.

Utöver den tillståndspliktiga verksamheten tillhandahåller Caleo Omsorg stödboende för vuxna, VuxBo. Vi har ett mycket välfungerande samarbete med ett fastighetsbolag som har ca 1000 lägenheter på olika adresser i Stockholm med kranskommuner. Detta möjliggör för oss att med mycket kort varsel kunna placera klienter i ett eget boende med stöd av personal från Caleo Omsorg. Denna insats bedrivs i enskilda lägenheter, varav de flesta är ettor eller tvåor med plats för en person. Alla lägenheter har egna kök och badrum. Vi har även ett antal större lägenheter där vi kan ta emot barnfamiljer i behov av träningslägenheter, samt familjer som återförenats och som behöver hjälp med integration och samhällsorientering.

 

Caleo Omsorg söker ständigt kompetent personal!
Tror du att du är rätt för oss? Skicka en ansökan och CV till:

E-post: info@caleoomsorg.se
Tel: 08-25 85 50

 

Tillstånd från IVO

I oktober 2019 fick vi tillstånd från IVO att bedriva jour- och familjehemsvård och utvecklar därmed på nytt detta verksamhetsområde.

Under 2019/2020 ökar behovet av skyddade boenden. Caleo Omsorgs skyddade boenden erbjuder klienter tillfälligt boende när skyddsbehov finns.

 

Här verkar Caleo Omsorg

Lägenheter

Caleo Omsorg har ett mycket välfungerande samarbete med ett större fastighetsbolag som har lägenheter på olika adresser inom Region Stockholm.

Exempel på områden:

  • Huddinge
  • Vårby Gård
  • Vårberg
  • Gullmarsplan
  • Innerstan
  • Bromma
  • Solna
  • Sollentuna
  • Kista/Husby
 

Medarbetare

Fredrik

Affärsutvecklare

Tel: 070-786 65 50
E-post: fredrik@caleoomsorg.se

Henrik

VD

Tel: 070-427 55 91
E-post: henrik@caleoomsorg.se

Beatrice

Verksamhetschef stödboende och träningslägenheter

Tel: 073-523 00 00
E-post: beatrice@caleoomsorg.se

Jill

Verksamhetschef Öppenvård, behandling i familjeboende & Skyddat boende

Tel: 073-723 85 18
E-post: jill@caleoomsorg.se

Brousk

Samordnare VuxBo

Tel: 073-678 83 33
E-post: brousk@caleoomsorg.se

Sherwan

Biträdande verksamhetschef stödboende & träningslägenheter

Tel: 076-325 16 02
E-post: sherwan@caleoomsorg.se

Ayat

Samordnare SolBo

Tel: 070-766 74 82
E-post: ayat@caleoomsorg.se

Welat

Färdighetstränare

Tel: 076-724 66 91
E-post: welat@caleoomsorg.se

Thomas

Öppenvård, Behandling i familjeboende & Skyddat boende

Tel: 070-003 90 22

E-post: Thomas@caleoomsorg.se

Kicki

Familjebehandlare

Tel: 076-569 65 53
E-post: kicki@caleoomsorg.se

David

Familjebehandlare

Tel: 070-733 51 37

E-post: david@caleoomsorg.se

Helena

Administration & HR

Tel: 073-566 29 85
E-post: helena@caleoomsorg.se

Simon

Samordnare SöderBo

Tel: 073-867 15 30
E-post: simon.blahaga@caleoomsorg.se

Tilda

Boendestödjare SöderBo

Tel: 070-003 90 23
E-post: tilda@caleoomsorg.se

Johan

Ekonomifrågor

Tel: 08-25 85 50
E-post: ekonomi@caleoomsorg.se

Caleo Omsorg söker ständigt kompetent personal

Tror du att du är rätt för oss? Skicka en ansökan och CV till info@caleoomsorg.se