Om Caleo Omsorg

Stödboende i träningslägenhet för olika målgrupper

Caleo Omsorg har funnits sedan 2012. Företaget grundades av Karin och Tomas, bägge två är fortsatt operativa i verksamheten. Initialt bedrev Caleo Omsorg konsultverksamhet inom jour- och familjehemsvård, samt tillhandahållande av träningslägenheter inom Stockholms län.

Verksamheten utvecklades succesivt, och sedan 2016 erbjuder vi tillståndspliktig stödboendeverksamhet samt träningslägenheter för ungdomar med varierande problematik och behov. I stadsdelen Vårberg, samt i Sollentuna, har vi även bemannade stödboenden där det finns personal dygnet runt. Vi kallar dem VårBo och SolBo. I dagsläget har vi tillstånd för 131 platser.

Caleo Omsorg kan även erbjuda öppenvårdsinsatser; så som kvalificerade kontaktpersoner, ungdomscoacher, familjepedagoger, familjebehandlare och umgängesstödjare.

Utöver den tillståndspliktiga verksamheten tillhandahåller Caleo Omsorg stödboende för vuxna. Vi har ett mycket välfungerande samarbete med ett fastighetsbolag som har ca 1000 lägenheter på olika adresser i Stockholm med kranskommuner. Detta möjliggör för oss att med mycket kort varsel kunna placera klienter i ett eget boende med stöd av personal från Caleo Omsorg. Denna insats bedrivs i enskilda lägenheter, varav de flesta är ettor eller tvåor med plats för en person. Alla lägenheter har egna kök och badrum. Vi har även ett antal större lägenheter där vi kan ta emot barnfamiljer i behov av träningslägenheter, samt familjer som återförenats och som behöver hjälp med integration och samhällsorientering.

 

Vi är Caleo Omsorg

Är du intresserad av att jobba hos oss?
Välkommen att skicka oss din spontanansökan!

E-post: info@caleoomsorg.se
Tel: 08-25 85 50

 

Tillstånd från IVO

I oktober 2019 fick vi tillstånd från IVO att bedriva jour- och familjehemsvård och utvecklar därmed på nytt detta verksamhetsområde.

Under 2019/2020 ökar behovet av skyddade boenden. Caleo Omsorgs skyddade boenden erbjuder klienter tillfälligt boende när skyddsbehov finns.

 

Här verkar Caleo Omsorg

Lägenheter

Caleo Omsorg har ett mycket välfungerande samarbete med ett större fastighetsbolag som har lägenheter på olika adresser inom Region Stockholm.

Exempel på områden:

 • Huddinge
 • Vårby Gård
 • Vårberg
 • Gullmarsplan
 • Innerstan
 • Bromma
 • Solna
 • Sollentuna
 • Kista/Husby
 • Bro
 • Märsta
 

Medarbetare

Karin

Verksamhetschef

Tel: 070-786 51 11
E-post: karin@caleoomsorg.se

Beatrice

Biträdande verksamhetschef

Enhetschef stödboende och träningslägenheter

Tel: 073-523 00 00
E-post: beatrice@caleoomsorg.se

Ivan

Kvalificerad ungdomsbehandlare 

Tel: 070-829 48 25
E-post: ivan@caleoomsorg.se

Brousk

Samordnare VårBo

Tel: 073-678 83 33
E-post: brousk@caleoomsorg.se

Sherwan

Samordnare SolBo

Tel: 070-424 85 73
E-post: sherwan@caleoomsorg.se

Welat

Boendestödjare VårBo

Tel: 076-947 47 57
E-post: welat@caleoomsorg.se

Ayat

Boendestödjare SolBo

Tel: 070-766 74 82
E-post: ayat@caleoomsorg.se

Jill

Enhetschef öppenvård,

jour-och familjehemsvård

Tel: 073-723 85 18
E-post: jill@caleoomsorg.se

Henrik

Enhetschef skyddat boende 

Tel: 08-25 85 50
E-post: henrik@caleoomsorg.se

Tomas

Verksamhetsutvecklare

Tel: 070-786 00 79
E-post: tomas@caleoomsorg.se

Helena

Familjehemskonsulent

Tel: 070-123 45 67
E-post: helena@caleoomsorg.se

Kicki

Familjebehandlare

Tel: 076-216 71 94
E-post: kicki@caleoomsorg.se

Karim

Praktiker

Tel: 073-945 30 63
E-post: karim@caleoomsorg.se

Ekonomi

Ekonomiavdelningen

Tel: 08-556 686 60
E-post: ekonomi@caleoomsorg.se

Ny medarbetare – är det du?

Titel

Tel:
E-post: