Bemannat stödboende

Caleo Omsorg tillhandahåller tillståndspliktiga stödboenden, VårBo och SolBo med bemanning dygnet runt för ungdomar/unga vuxna i åldern 16–25 år med inriktning missbruk, kriminellt beteende, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och/eller kombination av ovanstående.

VårBo – Stödboende med bemanning dygnet runt

Verksamheten är belägen i stadsdelen Vårberg där den bedrivs i enskilda lägenheter i nära anslutning till personalbostaden/kontoret.

Placeringsformen riktar sig till ungdomar/unga vuxna som bedöms kunna bo i ett eget boende med omfattande stödjande och pedagogiska insatser för att på sikt klara ett självständigt boende. Ett bemannat stödboende kan även passa för dem som behöver ett boende efter en placering på behandlingshem eller i familjehem – som del i utslussning till eget ordnat boende.

VårBo ska under trygga former förbereda den unge för ett självständigt boende och ett välfungerande vuxenliv. Syftet med placeringen är att ungdomen/den unga vuxna efter avslutad insats ska uppnå de individuella målen enligt genomförandeplanen.

Personalen har bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med ovanstående målgrupper. Vi kan erbjuda behandlingspedagoger som bland annat arbetar utifrån 12-stegsmodellen, MI och lågaffektivt bemötande.

Kontakta gärna oss på 08-258 550 för mera information om verksamhetens innehåll och för aktuell dygnskostnad.

SolBo – Stödboende med bemannning dygnet runt

Verksamheten är belägen i Sollentuna där den bedrivs i enskilda
lägenheter i nära anslutning till personalbostaden/kontoret.

Placeringsformen riktar sig till ungdomar/unga vuxna som bedöms
kunna bo i ett eget boende med omfattande stödjande och
pedagogiska insatser för att på sikt klara ett självständigt boende.

Formen kan även passa för dem som behöver ett boende efter en
placering på behandlingshem eller i familjehem – som del i
utslussning till eget ordnat boende.

SolBo ska under trygga former förbereda den unge för ett
självständigt boende och ett välfungerande vuxenliv.

Syftet med placeringen är att ungdomen/den unga vuxna efter
avslutad insats ska uppnå de individuella målen enligt
genomförandeplanen.

Vår personal har bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta
med ovanstående målgrupper.

Vi kan erbjuda behandlingspedagoger som bland annat arbetar
utifrån 12-stegsmodellen, MI och lågaffektivt bemötande

Har du frågor om våra bemannade stödboenden?

Välkommen att kontakta oss

Tel: 08-25 85 50

Vill du ha mer information om bemannat stödboende?