Så funkar det

1. Du behöver flytta

Be din socialsekreterare att ta kontakt med oss på Caleo Omsorg.

2. Samtal

Din socialsekreterare och personal från Caleo Omsorg pratar om hur vi kan hjälpas åt att ordna ett bra boende med rätt typ av stöd för dig.

3. Träffas

Vi träffas för att prata om hur dina behov och önskemål ser ut. Om allt känns bra bestämmer vi när du kan flytta in.

4. Nytt boende

Personal från Caleo Omsorg hjälper dig att flytta till ditt nya boende.

En god kommunikation mellan dig och vår personal

Om du bor hos oss så har du blivit placerad via socialtjänsten. Caleo Omsorg arbetar på uppdrag av din socialsekreterare. I samråd med hen tar vi fram en planering för hur din vistelse hos oss ska se ut.

Den boendeform och den insats du har styrs av dina behov. Vi har regelbunden kontakt med din socialsekreterare för att du ska få en så bra vistelse hos oss som möjligt.

Om du tycker att du inte får den hjälp du behöver så kan du alltid vända dig till din kontaktperson eller till vår verksamhetschef. En god kommunikation mellan dig och vår personal skapar trygghet. Oavsett din bakgrund och modersmål har du alltid rätt att framföra dina åsikter och tankar till vår personal.