Skyddat boende – på TryggBo

Vi utökar vår möjlighet till att ta emot klienter med skyddsbehov och/eller viljan att lämna en kriminell livsstil. På TryggBo finns det personal dygnet runt, årets alla dagar, med hög kompetens och förmåga att hjälpa och stötta klienten genom alla faser i en skyddsplacering.