Är vi unika?

Caleo Omsorg tillhandahåller tillståndspliktiga stödboenden, VårBo och SolBo, med bemanning dygnet runt för ungdomar/unga vuxna i åldern 16–25 år med inriktning missbruk, kriminellt beteende, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och/eller kombination av ovanstående.

Vad gör oss unika?

Insatsen bedrivs i enskilda lägenheter i nära anknytning till personallägenheten. Vi har inga korridorsboenden – klienten ska få möjligheten att känna lugn, trygghet och få utrymme att värna om sin integritet, men också uppleva att stödinsatser finns i omedelbar närhet till bostaden.

Det är vad vi tror gör oss unika!