Vill du bli en del av Caleo Omsorg?

Caleo Omsorg söker en socionom som vill vara delaktig i utvecklingen av vår Jour- och Familjehemsvård. Du ska ha minst tre års erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård inom kommunal eller privat regi. ✅ OM CALEO OMSORG Caleo Omsorg bedriver konsulentstödd familjehemsvård riktad till barn, ungdomar och vuxna på uppdrag av socialtjänsten. Familjerna som vi […]

Är vi unika?

Caleo Omsorg tillhandahåller tillståndspliktiga stödboenden, VårBo och SolBo, med bemanning dygnet runt för ungdomar/unga vuxna i åldern 16–25 år med inriktning missbruk, kriminellt beteende, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och/eller kombination av ovanstående.

Vi har nya kollegor!

Det är med stor glädje som vi välkomnar våra nya kollegor till Caleo Omsorg! Vi har fått förstärkning både i den fasta styrkan, samt inom öppenvården där vi utökar vår behandlarkompetens med ett flertal nya stjärnor!